keskiviikko 31. joulukuuta 2008

Hyvää Uutta Vuotta!

Oli vissiin varsinaista slow foodia, kun kesti puolitoista kuukautta palata koneen ääreen... En nyt kehu enempää kiireilläni, mutta niitä on ollut. Joulunpyhät olen pitänyt tietokonepaastoa ja muutenkin laiskotellut, ja nyt vuodenvaihteessa palaan linjoille levänneenä.

Mainitsin viimeksi uskonnonopettajien kerhon kokouksesta. Perustimme siis Savonlinnan seudun epävirallisen kerhon, joka kokoontuu silloin, kun jäseniä huvittaa ja käsittelee hauskoja ja hyödyllisiä asioita sen mukaan kuin huvittaa. Tervetuloa mukaan, Lukija, jos olet jollakin tavalla alan ihmisiä ja välimatka ei ole kohtuuton; mitään sen kumempia jäsenkriteereitä ei ole. Seuraavan kerran kokoonnumme hiihtolomaa edeltävänä keskiviikkona - ota yhteyttä tarkempia tietoja varten.

Palaan keskeneräiseen asiaan eli yo-kirjoituksiin. Syksyn viitostehtävässä kysyttiin alkuperäiskansojen uskontojen yhteisiä piirteitä. Kyseisiä uskontoja kutsutaan myös esim. varhaiskantaisiksi tai luonnonuskonnoiksi, arkikielessä saatetaan puhua heimouskonnoista. Kun tämä on oivallettu, voidaan lähteä liikkeelle. Itse aloittaisin kertomalla johdannoksi, kuinka paljon ko. uskonnoilla on kannattajia ja missä päin maailmaa. Näitä uskontoja harjoittavia kansoja elää Amerikan ja Aasian mantereiden pohjoisosissa ja Etelä-Amerikan, Afrikan ja Australian sydänmailla. Kyse on perinteisesti ollut kirjoituksettomista kulttuureista. Jäseniä arvioidaan olevan 200-300 miljoonaa ihmistä, mutta koska kaikki eivät aktiivisesti harjoita perinteisiä uskontojaan, on valistunut arvaus uskontojen kannattajamäärästä noin 100 miljoonaa. Tästä pääsemmekin näitä uskontoja yhdistävään tärkeään peruspiirteeseen: ne ovat erottamattomasti sidoksissa kunkin kansan elämäntapaan ja kulttuuriin eli ovat etnisiä uskontoja. Tällaiseen uskontoon ei liitytä vaan synnytään, eikä uskonto kovin helposti siirry mukana, jos elämäntapa, elinkeino ja asuinympäristö muuttuvat. Peuranmetsästäjän uskonnolla ei ole sijaa kaupungissa ja tehdastyössä. Globalisaatio ja kaupungistuminen ja elinympäristön muuttuminen uhkaavatkin näitä uskontoja.

Toinen, kiinteästi äskeiseen liittyvä tekijä, on luonnon keskeinen merkitys alkuperäisuskonnoille. Koska ko. kansat elävät luonnossa ja luonnosta, on luonto myös niiden uskonto. Tämä näkyy esim. animismina ja polyteismina. Luonnon eri paikoille ja asioille ja elinkeinon eri osa-alueille on omat jumalansa ja henkensä, ja luonnon paikkoja ja ilmiöitä palvotaan. Ehkä voisimme puhua luonnon ja ympäristön haltuunotosta ja selittämisestä ja myöskin ihmetyksestä luonnon edessä. Myytit eli pyhät kertomukset ovat yksi tapa toisaalta ihmetellä, toisaalta selittää selittämätöntä. Myytit konkretisoituvat lukuisissa riiteissä.

Kolmas, tavallaan edellisiin liittyvä piirre, on yhteisöllisyys. Ankarissa luonnonoloissa ihminen ei pärjää yksin. Jos jalka katkeaa tundralla tai käärme puree viidakossa, on toisen ihmisen läsnäolo eloonjäämisen ehto. Heimo ja kansa ja perhe on kaikki kaikessa, yksin ihminen ei ole mitään. Heimosta erottaminen merkitseekin kuolemanrangaistusta. Heimoon kuuluvat myös vainajat, joita kunnioitetaan ja joilta kysytään neuvoa. Iäkkäät ihmiset ovat arvostettuja, mutta kaikkein viisaimpia ovat toki edesmenneet. Usein käytetään termiä vainajien palvonta, mutta enemmänkin on kyse siitä, että menneet sukupolvet ovat yhä omalla tavallaan läsnä heimon elämässä.

Varhaiskantaisissa uskonnoissa ei tehdäkään jyrkkää eroa tämänpuoleisuuden ja tuonpuoleisuuden, luonnollisen ja yliluonnollisen välillä, vaan ne ovat yhtä aikaa läsnä olevia todellisuuden osa-alueita. Yliluonnollinen on kuitenkin sen verran pelättävää, että sen hallitsemiseen tarvitaan asiantuntijaa eli shamaania tai tietäjää. Joskus shamanismi-sanaa käytetään kaikkien heimouskontojen ja jopa uususkontojen tietäjä-ilmiöstä, mutta aika usein sillä viitataan erityisesti pohjoisten kansojen tietäjiin.

Nopea ja asiantunteva katsaus näihin uskontoihin on opetushallituksen etälukiosivulla osoitteessa: http://www.oph.fi/etalukio/uskonto/kurssi4/sivu_4_1_1.html. Toinen hyvä lähde on teologia.fi-sivu, jossa eritellään myös luonnonkansojen uskontojen suhdetta niitä "matkiviin" uususkontoihin. (http://www.uskonnot.fi/uskonnot/view?religionId=11) Tähän erotteluun viitostehtävän vastaus olisikin fiksua päättää!