sunnuntai 17. helmikuuta 2008

Saa onnitella!

Omaksi hämmästyksekseni (ja ehkä muidenkin) tulin sitten valituksi kirkolliskokoukseen.
Lämpimät kiitokset kaikille minua tukeneille ja äänestäneille!

Erityisesti haluan kiittää teitä, jotka annoitte nimenne käyttöön julkisesti esitteessäni: Sirkka Nousiainen Punkaharjulta, Helena Haverinen Enonkoskelta, Tuija Kuokka Kotkasta ja Maunu Paajanen Kerimäeltä. Kiitos myös teille, jotka työskentelitte kanssani ja puolestani: Irja otti vaivaa säästämättä kuvia ja käsitteli niitä. Irjan puoliso Esko antoi arvokkaita huomautuksia esitteen tekstiin ja Heli tarkisti kieliasun. Hannu auttoi pdf-tiedoston tekemisessä, kun esitteellä alkoi olla kiire. Jo mainittujen Sirkan ja Helenan lisäksi tukiryhmässäni antoivat aikaansa erityisesti Arja ja Ulla-Riitta sekä Matti-Pekka. Kiitos myös kaikille teille, jotka tavalla tai toisella sanoitte hyvän sanan puolestani!

Seuraava lainaus tiivistää, mistä kirkolliskokouksessa on kysymys:
"Kirkolliskokous on evankelis-luterilaisen kirkon ylin päättävä elin. Se käsittelee asioita, jotka
koskevat kirkon oppia ja työtä, kirkon lainsäädäntöä ja kirkon hallintoa ja taloutta.

Kirkolliskokous kokoontuu Turussa kahdesti vuodessa viikoksi, toukokuussa ja marraskuussa.
Kirkolliskokousedustajia on yhteensä 109. Heistä 96 valitaan vaaleilla. Lisäksi edustajia ovat
luterilaisen kirkon kymmenen piispaa, valtioneuvoston määräämä edustaja, kenttäpiispa ja
saamelaiskäräjien valitsema saamelaisten edustaja. Kirkolliskokouksessa puhetta johtaa arkkipiispa."
http://evl.fi/EVLfi.nsf/documents/228964FF9E9A0C39C22573F0004D5081/$file/kirkolliskokousedustajat2008.pdf

Kyseisellä sivulla on myös lueteltu kaikki tässä vaalissa kirkolliskokoukseen valitut maallikko- ja pappisedustajat. Lehdissä on jo kiinnitetty huomiota siihen, että alle kolmekymmenvuotiaiden osuus on pieni (vain yksi edustaja), samoin naisten osuus on pieni, n. 30%. Meikäläinen täyttää sentään toisen ehdon.

Vähän hämmentynyt olo on, joten säästän muut löpinät toiseen kertaan.

naisenne Turussa
Virpi